általános légkörzési modell
[klímaváltozás]
General Circulation Model (GCM)
[climate change]
Definíció:

A légköri áramlások magyarázatára többféle modellt szerkesztettek. Idealizált esetben az egyenlítő és a sarkok közt a légáramlások egyetlen cellája alakul ki, ahol az egyenlítőnél felemelkedő légtömeg a magasban a sarkok felé mozog, míg a sarkoktól az egyenlítő felé a felszín közelében. A valóságban a légkörzésben több cella is kialakul, a légmozgást a Coriolis-erő a meridionális irányból kitéríti, a cellák határán nagy sebességű, kis átmérőjű szélcsatornák, ún. futóáramlatok alakulnak ki. A legegyszerűbb valós modell három cellát feltételez: az egyenlítő és a térítők közötti Hadley-cellát, a térítők és a sarkkörök közötti Ferrel-cellát és a sarkkörök és a sarkvidék közötti cellát. 

Forrás:
  • IPCC AR5 WGI 2013, Péczely 1981, Bartholy és Mészáros 2013
Szerkesztő/szerző: Nováky Béla

Ábrák

Általános légkörzési modellek
Forrás: Bartholy és Mészáros, 2013