víz-stressz
[klímaváltozás]
water stress
[climate change]
Definíció:

Rövidebb időszakokban víz-stressz olyankor lép fel, amikor a hasznosítható víz csökkenése vagy vízminőségének romlása korlátozza a vízigények kielégítését. A víz-stressz mértékének egyik indikátora a vízkivétellel járó vízigények és a hasznosítható vízkészlet hányadosa. Adott térségben vagy országban, hosszabb időszakot tekintve a víz-stressz fontos mutatója, hogy a hasznosítható, megújuló vízkészletet milyen mértékben veszik igénybe a vízfogyasztók: ha a kihasználtság meghaladja 20%-ot, akkor víz stresszről, ha a 40%-ot, súlyos víz-stresszről, ha a 80%-ot, rendkívül súlyosan víz-stresszről beszélhetünk. A vízkészletek nagyfokú igénybevételét  főleg a mezőgazdaság öntözővíz-igénye okozza, ami a Föld teljes vízfogyasztásának 70%-át teszi ki, és többnyire a vízzel amúgy rosszul ellátott, száraz éghajlatú térségekben jelentkezik. 

Forrás:
  • IPCC AR4 WGII 2007
Szerkesztő/szerző: Nováky Béla